Regulament campanie review Atoderm

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI, PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1)   Organizatorul Campaniei este NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucureşti, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015, numită în cele ce urmează „Organizatorul”.

(2)   Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii care se înscriu în Campanie.

(3)   Regulamentul oficial al campaniei “Părerea ta contează”  desfășurată în Clubul Bioderma numită în cele ce urmează și “Campania” intră în vigoare la data de 07.02.2020 şi este aplicabil membrilor înscrişi în Club sau care se înscriu în Club pe parcursul Campaniei, începând cu această dată și până la data de 27.02.2020 (inclusiv), și care înscriu cel puțin un review pentru cel puțin 1 produs din gama Atoderm, în secțiunea dedicată campaniei. Review-ul de produs poate fi înscris în site la momentul creării contului sau ulterior, dar obligatoriu în perioada de desfășurare a campaniei.  Înainte de începerea Campaniei și după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu (mai) conferă dreptul de a participa la Campanie.

(4)   Compania îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe site-ul dedicat Clubului Bioderma și/sau în pagina de Facebook Bioderma (RO) sau pe site-ul www.bioderma.com.ro.

(5)   Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial. 

(6)   Prin înscrierea în campanie, participanții sunt de acord ca societatea NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. să proceseze datele lor personale (introduse la crearea contului de membru în Clubul Bioderma) în scopuri statistice și pentru actiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L.

(7)   Membrul poate revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o notificare scrisă către NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. sau prin e-mail la dataprotection@ro.naos.com

 

(8)   Înscrierea în Campania “Părerea ta contează” presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

(9)    Participarea la prezenta Campanie nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata campaniei.

 

SECŢIUNEA 2 – TERIORIUL, LOGISTICA ȘI DURATA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

(1)   Campania este organizată exclusiv pe teritoriul României, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și este organizată în perioada 07.02. – 27.02.2020.

(2)   Premiile acordate în cadrul acestei campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.

SECŢIUNEA 3 -  DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

(1)   Utilizatorul care dorește să se înregistreze în Campania “Părera ta contează”trebuie să aibă cont activ în Clubul BIODERMA. În contul de membru trebuie să scrie datele reale şi complete din CI (cartea de identitate). Aceste informații sunt necesare pentru înregistrarea în Clubul Bioderma, dar şi pentru acces complet la secţiunea dedicată acestei campanii. După crearea contului, un email de confirmare automată, din partea Site-ului, va fi trimis la adresa de e-mail indicată de utilizator în formularul de înregistrare. Iar acesta trebuie să valideze link-ul pentru a activa contul.

Va fi de asemenea necesar să înscrie cel puțin un review de produs în secțiunea dedicată campaniei, pe durata desfășurării campaniei.

(2)   Dacă membrul are deja cont activ, atunci nu mai este necesar să parcurgă pașii de la punctul 1 din prezenta secțiune, astfel se poate loga direct și poate să participe la campanie prin accesarea secțiunii dedicate și prin înregistrarea a cel puțin un review de produs în secțiunea dedicată campaniei, pe durata desfășurării campaniei.

(3)   Campania a fost creată pentru a oferi persoanelor care se înscriu în campanie șansa de a putea câștiga unul dintre cele 100 de kit-uri Atoderm (format din 1 produs Atoderm ulei duș 200 ml + 1 articol promoțional Bioderma).

(4)   Data până la care se pot face înscrieri în campanie este 27.02.2020. Membrii pot înregistra review-uri de produs în secțiunea dedicată și dupa data de încheiere a campaniei, însă acestea nu vor fi eligibile pentru tragerea la sorți în campania “Părera ta contează”.

(5)   Tragerea la sorți pentru a desemna persoanele care vor primi unul dintre cele 100 de kit-uri Atoderm va avea loc până la data de 06.03.2020

(6)   Persoanele câștigătoare extrase vor primi un e-mail pentru a fi anunțați că au câștigat, iar numele lor vor fi publicate în site. Termenul de trimitere a datelor necesare pentru expedierea premiului obținut este de 5 zile lucrătoare. Daca acestea nu revin în termen de 5 zile lucrătoare de la data extragerii pentru a anunța Organizatorul care sunt datele corecte și complete, atunci Organizatorul va extrage până la data de 20.03.2020 alte persoane pentru a primi produsele rămase neacordate. Astfel, primele persoane extrase, cele care nu au fost validate pentru că nu au oferit informațiile necesare, vor pierde premiul şi nu pot solicita compensarea acestuia sub nicio formă. După expirarea termenului de 5 zile lucrătoare, acestea nu vor mai putea solicita validarea chiar dacă trimit datele pentru că trimiterea va fi tardivă.

(7)   În prezenta campanie vor fi oferite 100 de premii, câte unul pentru fiecare persoană extrasă și validată. Fiecare premiu constă într-un kit Atoderm (format din 1 produs Atoderm ulei duș 200 ml + 1 articol promoțional Bioderma).

(8)   Valoarea estimativă a tuturor produselor oferite în prezenta campanie este de 6.000 RON (la care se adaugă costul pentru expedierea prin curier).

(9)    Din momentul în care au fost furnizate toate datele necesare expedierii, termenul de expediere a premiul este de aproximativ 30 de zile lucrătoare.

(10) Premiul va fi livrat prin curier la adresa poştală furnizată de utilizator. Costul expedierii cade integral în sarcina Companiei.

(11) De la momentul expedierii coletului, livrarea depinde exclusiv de firma de curierat. Compania nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune, furt sau pierdere, sau orice alt eveniment care intervine după semnarea AWB-ului de la curier. De asemenea, Compania nu este responsabilă în cazul adreselor de livrare incorecte sau incomplete înscrise de membri în conturile din site.

(12) Vor fi oferite doar premiile pentru care se face validarea membrilor înscriși și extrași. Prin urmare, nu vor fi expediate produse cadou pentru persoanele înscrise cu date ce nu pot fi prelucrate sau validate.

(13) Sistemul de funcţionare a Campaniei “Părerea ta contează”  poate fi oricând modificat cu respectarea procedurii de informare menţionate anterior:

(14) Compania îşi rezervă dreptul de a modifica sistemul de funcţionare sau de a renunţa la Campania “Părerea ta contează” fără preaviz și fără ca răspunderea sa să fie antrenată. Într-o astfel de eventualitate, membrii vor fi notificaţi prin intermediul unui anunţ publicat pe pagina web www.club-bioderma.ro  în secţiunea dedicată Campaniei.

(15) Încetarea sau modificarea acestei campanii - nu reprezintă o obligaţie a Companiei către Membri cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Eventuala încetare a funcţionării campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

(16) Dezabonare de la newsletter / Închiderea contului de membru în Club:

(16.1) Un membru poate solicita în orice moment dezabonarea de la newsletter folosind conexiunea de dezabonare care apare în fiecare mesaj informativ. Acesta rămâne în continuare membru în CLUB şi membru cu acces în Campania “Părerea ta contează” şi va continua să primească e-mailuri cu privire la activitatea sa în Club şi în Campania “Părerea ta contează” (de exemplu: e-mail parolă pierdută - la solicitarea sa expresă) dar nu va mai primi informații și știri despre Clubul BIODERMA sau despre produsele Bioderma.

(16.2) În plus, membrul poate solicita Companiei retragerea din Clubul Bioderma prin formularul de contact de pe site-ul Clubul Bioderma. Membrul va pierde astfel toate beneficiile obținute în Clubul BIODERMA.

 (16.3) De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu respectă prezentul regulament, compania îşi rezervă dreptul de a suspenda/restricţiona accesul la site și/sau să suspende contul acestui membru total sau parţial.

SECŢIUNEA 4 - CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

Participarea la concurs este condiționată de înscrierea unui review în pagina dedicată campaniei.

(1) Review: o evaluare realizată de un deținător al unui produs, efectuată pe baza experienței personale de utilizare. Review-ul va fi acordat prin:

a) înregistrarea părerii utilizatorului în urma folosirii produsului

b) acordarea unui calificativ reprezentat printr-un număr de stele cuprins între 1 (cel mai mic grad de satisfacție) și 5 (cel mai mare grad de satisfacție). Nota poate fi acordată numai după scrierea unui Review despre un produs și va fi intotdeauna asociată respectivului review.

(2) Review-urile vor fi acceptate numai dupa moderare, și numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- Review-ul trebuie să fie cu privire la un  produs comercializat de către Organizator și să nu cuprindă referințe la alte branduri ori produse similare

 

- Review-ul trebuie să reflecte experiența participantului cu respectivul produs și se va incerca transmiterea unui mesaj obiectiv cu privire la eficiența produsului, aspecte ce țin de design și estetica a produsului, modul de ambalare, etc

 

- Review-ul nu trebuie să cuprindă un limbaj jignitor sau calomnios, imoral, vulgar și/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri, bunei-credințe sau ordinii publice

 

- Review-ul nu va cuprinde informații cu privire la persoane sau date cu caracter personal

 

- Nu vor fi acceptate review-urile în care sunt specificate prețurile produselor

 

 

(3) În cazul în care nu sunt respectate cerințele sau condițiile obligatorii de participare, înscrierea nu va fi considerată validă.

 

(4) Organizatorul va publica periodic în site review-urile înscrise după verificarea condițiilor de participare cu mențiunea ca nu toate review-urile vor fi făcute publice

(5) În tragerea la sorți pentru desemnarea premiilor, vor intra toate persoanele care au înscris cel puțin un review în pagina dedicată, daca acestea intrunesc condițiile de participare, chiar daca review-urile nu au fost afisate în site

 

 

SECŢIUNEA 5 – UTILIZAREA SITE-ULUI:

(1) Se aplică prin extensie toate regulile generale ale programului de loialitate Clubul BIODERMA şi ale utilizării site-ului, aşa cum sunt ele precizate în Regulamentul oficial al Clubului Bioderma.

 SECŢIUNEA 6 –DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI:

(1) Regulamentul este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei “Părerea ta contează” pe site-ul Clubul Bioderma, în secţiunea dedicată, dar şi prin solicitare scrisă trimisă pe email la club-bioderma@ro.naos.com sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă pe adresa Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. în atenţia Departamentului de Marketing, cu menţiunea: “Pentru Campania Părerea ta contează “.

(2) Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui act adiţional la acesta. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoştinţa membrilor, în acelaşi mod ca şi prezentul Regulament oficial.

SECŢIUNEA 7 - PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:

 (1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR"), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

a) organizarea şi desfășurarea Campaniei şi acordarea premiilor câştigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câştigătorilor în scopuri promoționale şi publicitare în legătură cu selecția şi anunțarea câştigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje şi alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

c) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câştigătorii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

• partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,

• autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe toata durata acesteia și până la revocarea consimțământului cu mențiunea că datele câştigătorilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;

• și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimţământul şi dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Email: dataprotection@ro.naos.com

Adresa de Corespondență: NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, cod poștal 010505, Bucureşti, România.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Email: anspdcp@dataprotection.ro

 

SECŢIUNEA 8 - LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Companie şi Membrii participanți la Campania “Părerea ta contează” se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Companiei.

(2) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Companiei.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de foloase necuvenite, Compania are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 SECŢIUNEA 9 - RESPONSABILITATE:

(1) Participarea la această campanie implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament oficial.

(2) Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. situaţiile în care membrii nu pot fi contactaţi la datele de contact trimise/înregistrate;

b. corectitudinea datelor înregistrate de membri pe site-ul Clubului Bioderma

c. eventualele cheltuieli suportate de către Membri în legătură cu această campanie.

(3) Participanţilor nu le este impusă nicio altă cheltuială directă sau indirectă suplimentară. 

SECŢIUNEA 10 - FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT:

(1) Conform legislaţiei în vigoare, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parţial executarea prezentului Regulamentului, Compania va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

SECŢIUNEA 11 - DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care membrii Clubului participanți la Campania “Părerea ta contează” trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la campanie.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Companiei, acestea fiind obligatorii pentru toţi membrii în Club şi pentru utilizatorii site-ului.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul campaniei, care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe adresa Companiei în termen de maxim 30 de zile calendaristice de când şi-au produs efectele. După această dată, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, altfel Compania le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Companiei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii. Decizia Companiei va fi definitivă pentru contestatar.

București

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

_______________________________

Prin: Roxana Clara Ștefan-Negulescu 

Business Unit Manager

 

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și pentru a analiza traficul în scop de interes legitim pentru a defini nivelul de interes al consumatorilor pentru produsele noastre. Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă. Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul vizitatorilor, în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui website. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea ta. Analiza traficului de pe website-ul nostru este efectuată prin intermediul Google Analytics, acesta are activată opțiunea de anonimizare – ceea ce permite ca toate adresele IP ale utilizatorilor să fie ascunse. În cazul în care alegi să continui să utilizezi website-ul nostru, ești de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.
Esențiale
De analiză
Publicitate
Poți afla mai multe despre cookie-uri și poți modifica setările accesând această pagină
Sunt de acord cu utilizarea cookie-urilor:    Personalizează